Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник ізомеризації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника ізомеризації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим процесу ізомеризації і способи його регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; властивості сировини, яка застосовується, напівфабрикатів та готової продукції і вимоги до них; правила відбору проб і методику проведення аналізів; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес ізомеризації. Готує та дозує сировину, напівфабрикати та реагенти, завантажує їх в реакційний апарат. Регулює та контролює параметри процесу (pH, температуру, тиск тощо) за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Виконує супровідні процеси (осадження, центрифугування, кристалізації, екстрагування, устоювання, промивання, фільтрації, відгонки тощо), які передбачені технологічною інструкцією. Вивантажує побічний і цільовий продукт з апарату або передає на наступні дільниці виробництва. Обслуговує реактори, перегінні апарати, екстрактори, холодильники, флорентини, ділильні лійки, сушарки, мірники, збірники та інше устаткування. Перевіряє герметичність комунікацій та устаткування. Виконує аналізи, які передбачені інструкцією. Веде облік витрат сировини, напівфабрикатів і отриманої продукції. Здає та приймає устаткування з ремонту. Провадить роботи з технічного обслуговування устаткування, комунікацій, контрольно-вимірювальних приладів.