Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та спеціальна навчально-курсова підготовка. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту; нормативні та керівні документи, що регламентують організацію зв'язку у сфері цивільного захисту та автоматизованих систем оперативного управління аварійно-рятувальними та пожежними підрозділами; порядок використання засобів зв'язку; порядок несення караульної служби у підрозділі; тактику ліквідації надзвичайних ситуацій (гасіння пожеж); правила з охорони праці під час несення служби, роботи та обслуговування засобів зв'язку; оперативно-тактичну характеристику району виїзду, потенційно небезпечні об'єкти, мережу протипожежного водопостачання; тактико-технічні характеристики засобів зв'язку, обчислювальної техніки, якою оснащено пункт зв'язку; тактико-технічні характеристики спеціальної та протипожежної техніки; службово-інформаційні документи пункту зв'язку частини, порядок їх заповнення та використання; порядок і зміст дій після надходження встановлених сигналів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає, реєструє та передає інформацію, що надходить до пункту зв'язку. У разі отримання повідомлення про надзвичайну ситуацію (пожежу) подає відповідні сигнали, оформляє документи на виїзд спеціальних (пожежних) автомобілів та повідомляє оперативному черговому (начальнику караулу) додаткові відомості про надзвичайну ситуацію (пожежу). Підтримує постійний зв'язок з оперативним черговим (караулом), оперативною групою, що знаходиться на місці виконання завдання. Інформує у встановленому порядку про виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та хід її ліквідації відповідних посадових осіб, виконує розпорядження керівника ліквідації надзвичайної ситуації (гасіння пожежі). У разі отримання повідомлення про закриття проїздів, несправності протипожежного водопостачання, зв'язку та інші зміни оперативної обстановки вживає заходів у встановленому порядку. Перевіряє роботу засобів зв'язку пункту зв'язку частини, вживає заходів щодо усунення виявлених несправностей. Веде службові документи пункту зв'язку підрозділу, забезпечує зв'язок з аварійно-рятувальними підрозділами населеного пункту, за необхідністю передає інформацію щодо їх виїзду до району надзвичайної ситуації (пожежі, аварії, стихійного лиха). Здійснює експлуатацію засобів зв'язку та сигналізації відповідно до вимог інструкцій та інших документів. Утримує у чистоті та порядку приміщення пункту зв'язку частини, майно та засоби зв'язку.