Категорія - Робітники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Командир відділення гірничорятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Підвищення кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям; вимоги наказів, статутів та інших документів, що регламентують питання організації роботи гірничорятувальної служби, взаємодії з іншими службами під час ліквідації аварій та наслідків надзвичайних ситуацій. Призначення, принципи будови, тактико-технічні характеристики та правила експлуатації основної аварійно-рятувальної техніки, устатковання та аварійно-рятувального інструменту. Правила експлуатації, перевірки та користування киснево-дихальною, теплозахисною та оживляючою апаратурою, принцип дії та порядок використання необхідної контрольно-вимірювальної апаратури, оперативного зв'язку та іншого гірничорятувального оснащення. Способи ліквідації аварій та заходи безпеки при цьому; прийоми надання першої медичної допомоги потерпілим (в тому числі в загазованій атмосфері) та їх евакуації; плани ліквідації аварій обслуговуваних об'єктів, місце знаходження засобів протипожежного захисту та порядок їх застосування; схеми вентиляції, характеристику і специфіку виробок обслуговуваних шахт, оптимальні маршрути пересування в шахті; правила з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує і здійснює підготовку особового складу відділення до дій за призначенням. Забезпечує участь відділення в аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах (розвідка аварійних виробок і зон, гасіння пожеж, розбирання завалів, пошук, захист і рятування людей тощо) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на гірничих виробках та інших підземних об'єктах, що обслуговуються. Надає долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків. Забезпечує і виконує роботи, що потребують використання ізолюючих дихальних апаратів і спеціального спорядження під час ліквідації наслідків аварії з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (під впливом сильнодіючих отруйних речовин, задимленості, загазованості, підвищення температур) у гірничих виробках та на інших підземних об'єктах. Забезпечує та виконує на підземних об'єктах виробничо-профілактичні роботи: обстеження діючих виробок з метою їх вивчення, перевірка стану запасних виходів і справність засобів протипожежного захисту; ремонт і зарядження вогнегасників; відбір проб; заміряння кількості повітря під час випробування вентиляційних режимів, тощо; аналіз складу і рівня запиленості рудникового повітря під час міжаварійного і аварійного періоду. Проводить перевірку справності, налагоджування приладів, обладнання, апаратури і оснащення та підтримує їх у готовності до застосування. Бере участь у тактичних навчаннях, планових тренуваннях із застосуванням газотеплозахисних засобів на підземних об'єктах, що обслуговуються, у теплодимокамері із застосуванням ізолюючих дихальних апаратів, на тренажерах для відпрацювання прийомів рятування людей, способів і варіантних методів ліквідації аварій на підземних об'єктах. Бере участь в збиранні, транспортуванні та знешкодженні шкідливих та отруйних речовин. Забезпечує дотримання заходів з охорони праці та пожежної безпеки в підрозділі.