Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник етерифікації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника етерифікації 4 розряду - не менше 3 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову і конструктивні особливості основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики; схему арматури, комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів, каталізаторів, готового продукту; вимоги до сировини та готової продукції; параметри технологічного процесу та правила його регулювання; методику проведення аналізів; державні стандарти на сировину; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес етерифікації або керує апаратниками нижчої кваліфікації під час ведення простого процесу етерифікації. Контролює хід етерифікації та супровідних їй процесів. Регулює параметри технологічного процесу. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики, за станом і роботою устаткування, яке обслуговується. Заміряє витрати сировини та вихід готової продукції, оцінює їх якість за результатами аналізів. Провадить контрольні аналізи. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

Приклади робіт
Ведення процесу етерифікації у виробництві бутилового ефіру 2, 4-діхлорфеноксіоцтової кислоти, пластифікаторів, поверхнево-активних речовин, ефірів целюлози, етилформіату, малонового ефіру, полібутилтитанату, синтетичних жирозамінників, барбамілу, ефіру метилового, хлоргідрину, синтоміцину.