Категорія - Робітники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Підвищення кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, накази, статути, що регламентують організацію та проходження служби у підрозділах цивільного захисту; порядок організації та несення гарнізонної та караульної служби, стажування змінного складу навчального закладу; організацію професійної підготовки особового складу та методику проведення занять; правила з безпеки праці; обов'язки посадових осіб караулу та осіб внутрішнього наряду караулу; порядок допуску сторонніх осіб до приміщень пожежно-рятувальної частини, дії відділення та всього особового складу за сигналом пожежної тривоги, особливості організації служби у пожежних частинах, що охороняють об'єкти на договірних засадах; обов'язки постових та дозорних і порядок перевірки караульної служби; район виїзду пожежно-рятувальної частини; тактико-технічні характеристики пожежних машин, устатковання та спеціального обладнання, якими оснащено підрозділи, порядок і терміни їх обслуговування та випробування; тактичні можливості пожежного відділення на основних і спеціальних пожежних машинах, порядок їх взаємодії під час гасіння пожеж; організацію та тактику гасіння пожеж, особливості гасіння пожеж та ведення дій на об'єктах різних форм власності; будову, правила утримання та експлуатації джерел протипожежного водопостачання, особливості їх експлуатації у зимовий період, порядок проведення перевірки водопровідних мереж на водовіддачу; правила ведення радіообміну; будову, технічні характеристики апаратів захисту органів дихання та правила роботи в них; правила роботи з приладами хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та керує роботою працівників відділення стосовно виконання індивідуальних та групових завдань з використанням основних та спеціальних пожежних автомобілів під час проведення робіт із гасіння пожеж, рятування людей та евакуації матеріальних цінностей. Здійснює виконання обов'язків чергового по караулу, організовує службу внутрішнього наряду чергового караулу. Забезпечує приймання повідомлень від громадян щодо пожеж, аварій, стихійних лих. Контролює стан протипожежної безпеки, дотримання правил охорони праці під час несення караульної служби та виконання дій за призначенням. Організовує та проводить інструктажі серед осіб чергового караулу, які призначені на пости і в дозори. Стежить за зовнішнім виглядом особового складу відділення та підтриманням порядку в службових приміщеннях частини. Керує діями особового складу відділення у разі подавання сигналу пожежної тривоги та виїзду на пожежу (заняття). Керує гасінням пожежі до прибуття старшого начальника. Забезпечує виконання наказів керівника гасіння пожежі, організовує роботу особового складу відділення, несе відповідальність за його дії, контролює дотримання вимог безпеки праці під час виконання робіт. Виконує покладені на нього обов'язки як керівник ланки, так і у складі групи розвідки пожежі. Організовує та проводить роботи з евакуації людей з осередків і зони пожежі. Забезпечує надання долікарської допомоги потерпілим під час пожежі. Визначає вирішальний напрямок дій під час виконання обов'язків керівника гасіння пожежі, приймає рішення, віддає накази, розпорядження підлеглим. Організовує використання в роботі радіозасобів та переговорних пристроїв, підтримує зв'язок зі своїм безпосереднім начальником, доповідає йому про зміни обстановки на відповідній дільниці роботи. У разі виявлення нових осередків пожежі, ознак вогню чи диму, повідомляє про це безпосередньому начальнику, організовує їх ліквідацію силами особового складу відділення. Забезпечує надання допомоги начальнику караулу в організації та проведенні стажування змінного складу навчального закладу. Перевіряє наявність і справність пожежно-технічного оснащення пожежного автомобіля, проводить його контрольний огляд та силами відділення організовує технічне обслуговування. Здійснює під час заступання на чергування перевірку стану справності пожежно-технічного оснащення (драбин, рятувальних мотузок тощо), призначеного для роботи на висотах та рятування людей. Бере участь у пожежно-тактичних заняттях та навчаннях, керує роботою відділення під час їх проведення. Організовує та проводить заняття зі стройової підготовки з особовим складом відділення. Проводить індивідуальну виховну роботу з особовим складом щодо дотримання внутрішнього розпорядку та дисципліни.