Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник водоводу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; основи водного законодавства України, правила технічної експлуатації меліоративних систем; інструкції та інші керівні документи щодо виробничої діяльності; технічний стан системи; умови водонагляду та водопостачання; склад водокористувачів; гідрометричне обладнання та прилади; методи організації оперативного обліку розподілу води, диспетчерського обслуговування; економіку та організацію виробництва, основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує виконання робіт з водопостачання згідно із встановленим планом водокористування. Контролює виконання договірних зобов'язань споживачами. Розробляє і подає пропозиції щодо поліпшення водозабезпеченості (регулювання водного режиму), забезпечує максимальне використання виробничих потужностей. Організовує ліквідацію аварій та пошкоджень на водоводі та у виробничих приміщеннях. Забезпечує стабільну роботу водоводу за графіком. Аналізує виробничу діяльність експлуатаційних дільниць з питань водокористування та гідрометрії. Контролює додержання термінів виконання заходів з обслуговування водоводу. Веде журнал дефектів, виявлених у виробничому процесі. Координує роботу дільниць, забезпечує навчання робітників та підвищення кваліфікації професіоналів, фахівців та технічних службовців. Здійснює контроль за виконанням правил технічної експлуатації, охорони праці та протипожежного захисту.