Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електровимірювальних приладів 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: призначення та принцип дії окремих механізмів та приладів; способи його механічного та електричного регулювання; способи слюсарного та механічного оброблення деталей; будову простих токарних, свердлильних та фрезерних верстатів та правила роботи на них; будову спеціальних та універсальних пристроїв та їх призначення; призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментом; склад м'яких припоїв та флюсів; систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості; способи вимірювання напруги, сили струму в колі постійного та змінного струму; особливості вимірювання малого, середнього та великого опору; правила організації бригадного складання та ведення обліку виконання виробничих завдань бригадою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає, виконує механічне та електричне регулювання простих електровимірювальних приладів, слюсарне та механічне оброблення деталей на свердлильних, токарних та фрезерних верстатах. Паяє м'якими припоями та лудить, гартує та відпускає мало відповідальні деталі з наступним доводженням. Користується контрольними електровимірювальними приладами та нескладними спеціальними установками з самостійним настроюванням для електричного та механічного регулювання вузлів та приладів, які складає. Визначає опір, напругу, силу струму, потужності тощо. Випробовує прилади, які виготовляє, з усуванням усіх виявлених дефектів.

Приклади робіт
Відмітчики часу до осцилографів - виготовлення деталей та складання. Гальванометри - складання та регулювання рухомої частини з паянням розтяжок, виводів, рамки та спіралі. Електролічильники однофазні - повне складання та регулювання. Комплект термопар з термопарного кабелю діаметром понад 4 мм - складання. Мікроамперметри-мілівольтметри самописні класу 1,0 - виготовлення деталей, складання та перевірка комутаційного блоку. Мости - складання та регулювання перемикачів з виготовленням деталей. Освітлювачі до осцилографа - складання, регулювання та установлення у корпус приладу. Столики стрічкопротяжного механізму приладів - складання та установлення в корпус стрічкопротяжного механізму, фокусування об'єктиву. Установки спеціальні - складання, комплектування та електрична перевірка блоку живлення.