Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Електромонтажник-схемник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтажника-схемника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип дії пускорегулювальної апаратури, контрольно-вимірювальних приладів та установок, які застосовує під час монтажу; допустимі радіуси вигину мідних шин на ребро залежно від перетину; призначення та принципові монтажні схеми виробів, які виготовляє; технологічну послідовність монтажу, класифікацію гнучких монтажних проводів, призначення ізоляційних матеріалів, їх види та властивості; дефекти, які виникають у процесі складання та монтажу електричних машин, апаратів і приладів, та способи їх усунення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує монтаж та в'яже складні електросхеми за кресленнями, ескізами, взірцями або за місцем. Ріже шини та гне на ребро у декількох площинах з відпалом місць гнуття на нагрівальних установках та пристроях. Виготовляє еталонні шаблони складної схеми. Виконує монтаж електричного та пневматичного устаткування, пневматичних ланцюгів у електровозах постійного та змінного струму. Перевіряє опір ізоляції мегометром або іншими приладами. Підбирає гнучкі монтажні проводи за електричною схемою. Знаходить та усуває дефекти монтажу.

Приклади робіт
Бензоелектричні агрегати - електромонтаж блоку напруги та регулювання. Блоки підсилювачів - складання та електромонтаж. Електровози магістральні - повне виготовлення шин до головного трансформатора та випрямляча, підготування та монтаж. Нагрівачі трубчасті для калориферних та камерних печей - виготовлення та монтаж. Перетворювачі статичні кварцові генераторів - повний монтаж. Установки конденсаторні низьковольтні більші першого габариту - повний електромонтаж. Шини силового ланцюга екскаваторів - виготовлення та кріплення до контакторів та вивідних шпильок.