Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Вимірювач об'єктів нерухомого майна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила і прийоми внутрішнього і зовнішнього обміру будинків, будівель та різних споруд, обмір територій рулеткою та геодезичними приладами, правила їх експлуатації, охорони праці та техніки безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить, разом з виконавцями інвентаризаційних робіт, зовнішній та внутрішній обмір з послідовною назвою всіх розмірів об'єктів нерухомого майна: будинків, будівель та споруд, електричних і теплових мереж, водопроводу, каналізації, їх оглядових колодязів і камер переключення, обмір територій парків, скверів, садів, вулиць, дворових та земельних ділянок тощо.