Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Просочувальник електротехнічних виробів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією просочувальника електротехнічних виробів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: принципову будову та призначення різних типів електротехнічних виробів, які підлягають сушінню та просочуванню; будову, правила експлуатації, способи виявлення та усунення несправностей вакуум-просочувального устаткування; будову та принцип роботи складних контрольно-вимірювальних приладів, які застосовує для вакуумного сушіння і просочування та підіймально-транспортних механізмів; основи знань з вакуумної техніки; правила регулювання температури та тиску; причини, які впливають на правильний режим вакуумного сушіння та просочування, методи їх виявлення та усунення, способи транспортування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес просочування, сушіння, компаундування і лакування деталей та великогабаритних виробів у вакуумних апаратах. Стежить за правильним завантаженням електро-технічних виробів у вакуумні апарати. Регулює температуру та тиск за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Перевіряє на натікання вакуум-просочувального устаткування. Готує та пускає самописні манометри. Виявляє та усуває несправності в роботі вакуум-просочувального устаткування. Транспортує великогабаритні вироби за допомогою підіймально-транспортних механізмів.

Приклади робіт
Заготовки електрощіток - просочування у водяному розчині оцетно-кислого літію. Котушки та виймальні частки силових трансформаторів напругою на 220-300 кВ четвертого - шостого габаритів - сушіння та просочування. Котушки електричних машин та апаратів - просочування під тиском. Конденсатори силові з паперово-плівковим та плівковим діелектриком - сушіння та просочування. Кути елементні - просочування парафіном. Обмотки якорів та статорів - просочування під тиском. Статори електричних машин - просочування та сушіння. Якорі електричних машин потужністю понад 100 до 200 кВт - просочування.