Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник відділу збуту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації оперативного управління; засоби механізації оперативного обліку; водомірну техніку, технічні характеристики приладів, правила їх експлуатації; організацію обліку; можливості використання обчислювальної техніки для обліку; організацію метрологічного забезпечення; основи економіки, організації праці та управління; правила оформлення договірних відносин; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою, пов'язаною з розрахунками з абонентами за подання питної води та за послуги каналізації. Організовує роботу контролерів. Контролює правильність застосування контролерами чинних тарифів, норм водопостачання, установлених штрафів, точність їх розрахунків з абонентами. Забезпечує заміну водомірів та виконання робіт, пов'язаних з обстеженням абонентів. Контролює своєчасне і правильне оформлення лінійно-бухгалтерських книг, рахунків. Розглядає скарги та заяви абонентів. Організовує облік роботи, яку виконують контролери, оперативний облік реалізованої води. Перевіряє та візує табелі та реєстри рахунків. Контролює складання інвентаризаційних описів. Організовує роботу з раціоналізації та винахідництва. Складає заявки на матеріали, інвентар, засоби індивідуального захисту. Контролює додержання правил технічної експлуатації обладнання та приладів, правил і норм охорони праці. Керує працівниками відділу.