Категорія - Робітники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Оператор водомаслостанції 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: схему комунікацій та порядок виконання технологічних операцій у водомаслостанції в межах виконуваної роботи; принцип роботи та правила технічного обслуговування приладів і устаткування, що встановлені на водомаслостанції; основні причини виходу з ладу приладів і устаткування; нижні та верхні межі температури і тривалість нагрівання оливи і води; призначення та зовнішня відміна оливи, її найменування, марку і сорт; правила заповнення ємностей заправних засобів оливою і водою; порядок збирання і збереження відпрацьованої оливи; щоденну потребу в оливі і воді; порядок ведення звітної документації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Заповнює бойлери та резервуари водомаслостанції оливою та водою. Перекачує оливу з резервуарів і бойлерів водомаслостанції, а також із водомаслозаправних засобів. Готує оливосуміші різного складу. Підігріває оливу і воду до відповідних температур, контролює режим підігріву. Подає оливу і воду до заправних засобів або тари. Приймає та подає на відправлення для регенерації відпрацьовану оливу. Здійснює догляд за устаткуванням водомаслостанції згідно з інструкцією. Приймає відпрацьовану оливу. Веде облік завезеної і виданої оливи. Веде звітну документацію. Утримує в чистоті приміщення та обладнання водомаслостанції.