Категорія - Робітники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Набирач проб у шахті", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: схеми вентиляції, характеристику і специфіку виробок обслуговуваних шахт, оптимальні маршрути пересування в шахті; способи і методи відбирання проб рудникового повітря на вміст шкідливих газів та пилу; використовуване лабораторне обладнання, принцип дії та порядок використання необхідної контрольно-вимірювальної апаратури; правила охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відбирає проби рудникового повітря в гірничих виробках на загазованість та запиленість, доставляє їх у лабораторію для проведення експрес-аналізу. Доповідає керівництву шахти та командирові взводу про всі виявлені порушення правил і норм охорони праці. Утримує закріплене майно і контрольно-вимірювальну апаратуру у справному стані та чистоті.