Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник розсіву 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи технологічного процесу; технологічну схему виробництва; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та готової продукції; державні стандарти і технічні умови на готову продукцію; будову та принцип роботи основного і допоміжного устаткування; методи проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес механічного розділення тонко подрібнених продуктів та сипучих продуктів, які важко піддаються розсіву, на три та більше фракції. Готує грохоти, вибирає та встановлює сита, регулює нахил сит, швидкість подачі продукту, який просівається, рівномірність його завантаження в грохоти. Очищає сита від шламу, заміняє їх, дробить нетоварні фракції, упаковує та транспортує продукт, уловлює гази та пил, обліковує продукцію, яка відвантажується, та веде записи у виробничому журналі. Контролює дотримання параметрів технологічного режиму (ситовий склад, вологість продукту тощо) за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та за зовнішнім виглядом продукту. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Обслуговує грохоти (барабанні, хитні, вібраційні тощо), сепаратори, дробарки, елеватори, ваги, транспортні пристрої, вентиляцію. Готує устаткування до ремонту, чистить устаткування.