Категорія - Робітники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Підвищення кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: положення, статути та інші нормативно-правові документи, що регламентують безпечне проведення робіт з ліквідації газонафтоводопроявлень, відкритих газових і нафтових фонтанів, аварійно-рятувальних і невідкладних робіт та ліквідацію інших надзвичайних ситуацій. Вимоги пожежної безпеки та виробничої санітарії. Призначення, будову, принцип роботи та порядок застосування устатковання, механізмів, техніки, інструменту, пристроїв, аварійно-рятувального спорядження, засобів індивідуального і колективного захисту, та вимоги безпеки під час їх використання. Шкідливі та небезпечні фактори, які діють на людей, при ліквідації надзвичайних ситуацій та виконанні невідкладних робіт. Властивості основних пожежовибухонебезпечних, шкідливих та отруйних речовин, склад і властивості газів, конденсату, нафти, їх дію на організм людини, гранично-допустимі концентрації газів та парів небезпечних речовин. Призначення, будову, принципи роботи, порядок застосування приладів радіаційного, хімічного та дозиметричного контролю. Основні конструктивні елементи бурової установки та технологічних установок нафтогазопромислового комплексу. Способи надання долікарської допомоги потерпілим.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує участь відділення у межах його тактико-технічних можливостей у проведенні аварійно-рятувальних робіт, робіт з ліквідації газонафтоводопроявлень, відкритих нафтових і газових фонтанів, під час рятування людей, що знаходяться в зоні аварійно-рятувальних робіт, під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Надає долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків. Проводить моніторинг навколишнього середовища в газонебезпечних місцях. Визначає рівень небезпеки та здійснює виконання газо- і вибухонебезпечних та вогневих робіт, робіт в закритих просторах, інших невідкладних робіт, що потребують використання ізолюючих дихальних апаратів і спеціального спорядження. Бере участь у відновлювальних роботах на свердловинах. Здійснює монтаж (демонтаж), налагоджування, ремонт та випробування противикидного устатковання. Проводить перевірку справності, налагоджування аварійно-рятувальної техніки, спорядження, приладів, устатковання, інструментів, засобів індивідуального та колективного захисту, засобів зв'язку, сигналізації, іншого оснащення та підтримує їх у готовності до застосування. Бере участь у тренуваннях у теплодимокамері із застосуванням ізолюючих дихальних апаратів, в навчаннях на учбових полігонах з відпрацюванням прийомів рятування людей, взаємодії з іншими респіраторниками способів і методів ліквідації відкритих фонтанів та інших аварій. Бере участь у проведенні вантажно-розвантажувальних робіт, стропуванні, переміщенні вантажів ручним способом та з використанням вантажопідіймальних машин і механізмів; у роботах з застосуванням ручного, пневматичного, гідравлічного та електрифікованого інструментів; на висоті, у земляних роботах, монтажі (демонтажі) польового трубопроводу. Забезпечує участь відділення у гасінні лісових пожеж та пожеж на торфовищах, у розбиранні конструкцій, завалів, природних перешкод, укріпленні або руйнуванні нестійких будівельних, технологічних конструкцій тощо, у санітарній та спеціальній обробці техніки, будівель, споруд, технологічного обладнання тощо. Бере участь в збиранні, транспортуванні та знешкодженні шкідливих та отруйних речовин.