Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України, постанови, розпорядження, накази, нормативні документи з питань технічної експлуатації, технології проведення ремонтно-відновлювальних робіт та трудомістких регламентних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує технічну експлуатацію та ремонт обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку. Виконує технічне обслуговування, ремонтно-відновлювальні та налагоджувальні роботи обладнання. Контролює технічний стан обладнання, його відповідність вимогам експлуатаційно-технічної документації. Веде облік та аналізує відмови і несправності обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання. Веде технічну документацію. Забезпечує виконання вимог керівних нормативних документів, які регламентують експлуатацію та ремонт обладнання. Бере участь у розробленні пропозицій щодо ефективного використання обладнання, у проведенні заходів щодо модернізації та заміни обладнання, а також списання виробів. Бере участь у роботі комісій з прийому обладнання в експлуатацію. Виконує вимоги правил охорони праці та пожежної безпеки.