Категорія - Фахівці |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі, нормативно-правові акти та нормативні документи у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки; структуру та повноваження (власні та делеговані) місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; планування діяльності та функціонування територіальних, функціональних підсистем Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру; планування діяльності та функціонування постійних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій всіх рівнів; роботу системи оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій; роботу щодо створення місцевих та об'єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків; вимоги до захисних споруд цивільного захисту; планування та виконання заходів систем спостереження та лабораторного контролю за радіаційним, хімічним і бактеріологічним станом на адміністративній території; вимоги, які висуваються при проведенні атестації рятувальників аварійно-рятувальних формувань, служб та інш.; методичне та інформаційне забезпечення навчання персоналу підприємств, установ та організацій і населення з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях; вимоги будівельних норм і правил у частині інженерно-технічних заходів щодо цивільного захисту та техногенної безпеки; порядок організації роботи при з'ясуванні джерел виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, невиконання заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху та в оцінці дій сил реагування під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт та інші питання, які стосуються нагляду і контролю у сфері цивільного захисту, промислової та техногенної безпеки, аварійно-рятувальної справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює державний нагляд і контроль за організацією та проведенням заходів щодо захисту населення і відповідної адміністративної території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільної оборони, техногенної безпеки і діяльністю аварійно-рятувальних формувань і служб та їх готовністю до дій з ліквідації надзвичайних ситуацій. Організовує та застосовує відповідно до законодавства адміністративно-правову практику до правопорушників за невиконання вимог нормативних документів щодо розроблення та реалізації заходів у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Проводить технічне обстеження об'єктів з питань техногенної безпеки та цивільного захисту, за результатами якого складає приписи. Здійснює перевірку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, дотримання правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підконтрольних об'єктах. Проводить технічні перевірки та дослідження можливостей і умов виникнення аварійних ситуацій та аварій, складає документи за результатами перевірок, проводить дізнання у справах про надзвичайні ситуації. Аналізує аварії техногенного характеру. Проводить експертизу проектно-будівельної документації щодо врахування вимог техногенної безпеки. Проводить інструктажі, навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, готує матеріали у засоби масової інформації з питань профілактики надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Перевіряє наявність і утримання у готовності на об'єктах підвищеної небезпеки локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення працюючого персоналу цих об'єктів і населення, яке проживає у зонах можливого ураження, а також засобів колективного та індивідуального захисту. Разом з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, перевіряє умови зберігання, знешкодження, утилізації і поховання небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини. Контролює організацію переведення структурних підрозділів органів виконавчої влади з питань цивільної оборони з мирного стану у стан особливого періоду, мобілізаційного розгортання, а також порядок збереження і цільове використання ними відповідних матеріальних ресурсів. Розробляє та подає пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, удосконалення заходів, які забезпечують дотримання правил техногенної безпеки на відповідних територіях, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності. Веде наглядові справи й іншу документацію, що стосується профілактичної роботи з питань цивільного захисту та техногенної безпеки. Забезпечує в межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.