Категорія - Фахівці |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інспектор державний з пожежного нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: законодавство в сфері пожежної безпеки; права надані адміністративними та кримінальним законодавствами; документи, що регламентують діяльність органів державного пожежного нагляду; законодавчу та нормативну базу у сфері ліцензування господарської діяльності протипожежного призначення; державні будівельні норми у частині, що стосується вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення; правила з охорони праці; характеристики пожежонебезпечних речовин, матеріалів, технологій виробництв, пожежного спорядження та спеціального обладнання, якими оснащено пожежно-рятувальні підрозділи; технологію ліквідації пожеж згідно з їх характеристиками та класифікацією; вимоги до установок пінного, порошкового та інших способів гасіння пожеж; засобів протипожежного водопостачання; основні методи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи на одному з напрямів діяльності відповідного органу державного пожежного нагляду. Здійснює контроль за дотриманням законодавчо-нормативних вимог у сфері пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд, інших об'єктів незалежно від форм власності і видів діяльності, а також за розробленням та виготовленням пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів, наявністю сертифікатів відповідності з питань пожежної безпеки на продукцію та матеріали, дотриманням ліцензійних умов суб'єктами господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, усуненням причин і умов, що сприяють виникненню та поширенню пожежі. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо профілактики пожеж. Застосовує норми законодавства у галузях адміністративного, кримінально-процесуального, цивільного, цивільно-процесуального права. Припиняє чи забороняє роботу підприємств та окремих виробництв, експлуатацію будівель, споруд, випуск і реалізацію пожежонебезпечної продукції, неякісних систем і засобів протипожежного захисту, роботу виробничих дільниць та агрегатів, експлуатацію окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі; проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих дозволів на право проведення таких робіт. Бере участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, а також у відведенні територій під будівництво, проведенні випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції. Проводить експертизу (перевірку) проектної та іншої документації, а також стану пожежної безпеки об'єктів на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки. Дає дозвіл на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, передавання у виробництво зразків нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, на оренду будь-яких приміщень і початок роботи новоутворених підприємств. Проводить згідно з законодавством перевірки і дізнання за повідомленнями і заявами про злочини, пов'язані з пожежами і порушеннями правил пожежної безпеки. Здійснює контроль за підготовкою працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки. Координує діяльність місцевих, добровільних та відомчих пожежних підрозділів, надає їм необхідну методичну допомогу. Складає звітність у терміни та за формами згідно з установленим порядком.