Категорія - Фахівці |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти, що регламентують організацію техногенної та екологічної безпеки на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, види небезпеки, основні джерела небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності; державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення, інженерно-технічні рішення, спрямовані на запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру; ефективність аварійно-рятувального спорядження та спеціального обладнання, якими оснащено оперативно-рятувальні підрозділи; технологію ліквідації техногенних та екологічних надзвичайних ситуацій, згідно з їх характеристиками та класифікацією; вимоги до випуску екологічно безпечної продукції; основні методи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; правила з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи на одному з напрямків діяльності відповідного підрозділу. Здійснює контроль за забезпеченням єдності вимог державних стандартів, норм і правил у галузі цивільного захисту, за дотриманням вимог законодавства у сфері цивільного захисту під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів незалежно від форм власності і видів діяльності. Контролює розроблення та виготовлення екологічно небезпечної продукції, речовин і матеріалів; усунення джерел і умов, що сприяють виникненню та поширенню техногенної та екологічної небезпеки. Аналізує техногенну безпеку об'єктів та здійснює оцінку їх протиаварійного захисту, а також готовності підприємства (об'єкта) до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Розроблює заходи профілактики виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Вживає заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій, громадян, винних у порушенні правил техногенної та екологічної безпеки, встановлених законодавством, іншими нормативними актами (стандартами, нормами, правилами тощо), а також у разі невиконання розпоряджень (приписів), постанов органів державного нагляду за станом техногенної та екологічної безпеки, використання засобів техногенної та екологічної безпеки не за призначенням. Припиняє чи забороняє роботу підприємств та окремих виробництв, експлуатацію будівель, споруд, випуск і реалізацію екологічно небезпечної продукції, неякісних систем і засобів техногенного та - екологічного захисту, роботу виробничих дільниць та агрегатів, експлуатацію окремих об'єктів. Дає дозвіл на відновлення раніше завершених робіт. Бере участь у прийнятті в експлуатацію важливих в екологічному та техногенному відношенні об'єктів, а також у відведенні територій під будівництво таких об'єктів, проведенні випробувань нових зразків захисту екології та іншої продукції, від якої залежить безпека людини. Проводить експертизу (перевірку) проектної та іншої документації, а також стану екологічно небезпечних об'єктів на відповідність їх нормативним актам з екологічної та техногенної безпеки і у встановленому порядку дає дозвіл на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, передавання у виробництво нових зразків екологічно безпечної продукції. Здійснює згідно з законодавством перевірки та дізнання за повідомленнями і заявами про злочини, пов'язані з порушеннями правил екологічної та техногенної безпеки, контроль за підготовкою відповідальних осіб з питань екологічної та техногенної безпеки.