Категорія - Фахівці |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Старший інструктор з радіаційної та хімічної розвідки. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи на посаді інструктора з радіаційної та хімічної розвідки - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інструктор радіаційної та хімічної розвідки. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям; положення, накази, інструкції та інш. документи, що регламентують організацію, проходження і несення служби в аварійно-рятувальних підрозділах; правила з охорони праці; тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, спорядження та спеціального устатковання, яке використовується під час аварійно-рятувальних робіт; технології проведення радіаційної та хімічної розвідки, види техногенних аварій і катастроф за їх характеристиками та класифікаціями; завдання і можливості відділення радіохімічної розвідки; основні види, властивості, джерела і вражаючі фактори радіоактивних випромінювань та сильнодіючих отруйних речовин; технічні характеристики, будову, принципи дії і правила роботи з приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і газоаналітичного контролю, засобами особистого захисту, спецобробки та інш.; правила роботи у зонах зараження радіоактивними та отруйними речовинами при проведені аварійно-рятувальних робіт в умовах аварій, катастроф, стихійних лих, пожеж; правила безпеки при роботі з приладами та заходи радіаційної та хімічної безпеки при виконанні аварійно-рятувальних робіт. Правила застосування засобів зв'язку, аварійно-технічного обладнання, його експлуатації; порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію; порядок та засоби надання долікарської допомоги.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу відділення фахівців радіаційної та хімічної розвідки. Проводить практичні навчання та спеціальні тренування особового складу відділення та всього аварійно-рятувального підрозділу щодо конкретних дій у зоні радіаційного та техногенного зараження місцевості, з правильного використання захисної техніки, аварійно-рятувального оснащення та індивідуальних засобів захисту. Керує виконанням особовим складом відділення індивідуальних та групових завдань розвідки в зоні радіаційного та техногенного зараження. Очолює роботу відділення радіохімічної розвідки при виконанні поставлених завдань. Володіє та професійно використовує в роботі спеціальну техніку, устатковання, прилади та апаратуру радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного і газоаналітичного контролю та спостереження, навігаційну апаратуру, засоби індивідуального захисту, спецобробки, зв'язку та переговорні пристрої. Орієнтується на місцевості в будь-яких ситуаціях. Здійснює технічне обслуговування приладів, апаратури, засобів індивідуального захисту, спецобробки та устатковання. Доповідає інженеру радіохімічної розвідки про всі випадки несправності технічних засобів. Організовує і проводить санітарне оброблення особового складу, дегазацію одягу і взуття, обладнання і техніки. Здійснює першочергові аварійно-рятувальні роботи, локалізацію та ліквідацію джерел радіоактивного та хімічного зараження, гасіння пожеж на зараженій території. Надає долікарську допомогу потерпілим. Бере участь у проведенні занять з особовим складом з радіаційної та хімічної підготовки. Забезпечує комплектність і збереження спеціального обладнання, приладів, засобів індивідуального захисту.