Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник випалювання 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; суть технологічного процесу; властивості сировини, технологічного пального і допоміжних матеріалів; будову та принцип роботи устаткування, яке обслуговується; параметри технологічного режиму; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес випалювання сировини у печах для змінення хімічного складу, відновлює або виводить окремі компоненти під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Складає шихту заданого складу, завантажує сировину у піч, розподіляє її по робочій поверхні; вмикає механізми печі. Стежить за надходженням газів, очищає стінки, склепіння і під печі від нагару та козлів. Вивантажує продукт, передає на наступні операції або на склад, обслуговує опалювальні устаткування печі. Відбирає проби. Стежить за ходом технологічного процесу, усуває порушення. Обслуговує печі різних типів, транспортуючі механізми, завантажувально-розвантажувальні пристрої, насоси та форсунки. Готує устаткування до ремонту.