Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації експлуатаційної діяльності у водопровідному та каналізаційному господарстві; структуру підприємства, схему водопостачання (водовідведення) району; зони роботи насосних станцій; правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів; правила користування комунальним водопроводом; будівельні норми і правила та державні стандарти щодо водопровідного та каналізаційного господарства; основи економіки та організації виробництва; основи трудового законодавства; порядок складання звітності, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує виробничо-господарську діяльність, спрямовану на здійснення надійної експлуатації мереж району для безперебійного водопостачання (водовідведення) споживачів, розміщених у межах району. Проводить роботу щодо запобігання аваріям і пошкодженням на мережах, а в разі виникнення - організовує їх усунення у можливо стислі терміни. Керує розслідуванням аварій на мережах, аналізує їх причини. Вживає заходів щодо вдосконалення організації виробництва, упровадження новітніх технологій та обладнання. Забезпечує нагляд за станом і збереженістю мереж, споруд, пристроїв та обладнання на них. Керує раціоналізаторською роботою в районі. Забезпечує контроль за додержанням працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує ведення необхідної технічної документації та звітності, додержання виробничої, технологічної і трудової дисципліни. Сприяє підвищенню технічних знань експлуатаційного персоналу. Бере участь у технічному нагляді за будівництвом водопровідних мереж, споруд та обладнання на них, за перекладанням амортизованих мереж. Бере участь у погодженні проектної документації на будівництво зовнішніх мереж району. Подає пропозиції щодо видачі технічних умов на будівництво в районі об'єктів водопостачання (водовідведення) і контролює їх виконання.