Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Диспетчер аварійно-відновлювальної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією у водопровідному та каналізаційному господарстві - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: структуру підприємства, схему водопостачання (водовідведення) населеного пункту; режими роботи і технічні характеристики насосного устаткування насосних станцій; основи технології виробництва; схеми енергопостачання об'єктів водопостачання (водовідведення); зони водопостачання (водовідведення); спеціалізацію підрозділів та виробничі взаємини між ними; засоби організації та механізації аварійно-відновлювальної служби; правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць; правила користування комунальним водопроводом і каналізацією; основи економіки та організації виробництва; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Оперативно керує системою водопостачання (водовідведення), забезпечуючи найбільш надійний та економний режим роботи насосного обладнання і мереж. Контролює заданий режим роботи насосних станцій та необхідний рівень тиску в мережі за відповідними параметрами. Коригує режим роботи систем водопостачання (водовідведення) відповідно до водоспоживання населеного пункту. Приймає та аналізує відомості щодо стану устаткування та режимних параметрів споруд. Здійснює оперативне коригування виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах. Вживає заходів щодо запобігання та ліквідації порушень технологічного процесу водопостачання і водовідведення. Забезпечує координацію роботи аварійно-відновлювальної служби з іншими комунальними службами. Підтримує оперативний зв'язок з пожежною охороною населеного пункту, направляє представників водопровідно-каналізаційного господарства до місця виникнення пожежі. Вживає заходів для забезпечення максимального подання води до місць великих пожеж.