Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші матеріали щодо ВКГ; структуру підприємства; схеми водопостачання, водовідведення, зони роботи насосних станцій; правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів; правила безпечного ведення робіт під час експлуатації системи водопостачання і водовідведення населених пунктів; правила користування комунальним водопроводом і каналізацією; будівельні норми і правила та державні стандарти на споруди водопроводу і каналізації, питну воду, вимоги до очищення стічних вод; типові норми часу на ремонт і утримання об'єктів ВКГ; основи економіки, організації праці та організації виробництва; правила обліку; методи розроблення планів (графіків) роботи та порядок звітності про їх виконання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи із забезпечення безперебійного функціонування водопровідних та каналізаційних мереж, споруд та їх устаткування. Розробляє річні, квартальні, місячні плани різних видів ремонтів мереж, споруд, устаткування, а також інших основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ). Забезпечує своєчасне виконання планово-запобіжних ремонтів, затверджених графіків профілактичних робіт. Складає необхідну документацію щодо капітального та поточного ремонтів основних фондів і контролює списання матеріалів. Складає заявки та специфікації на матеріали, інструмент, запасні частини для устаткування, контролює правильність їх використання. Бере участь у перевірці технічного стану споруд, якості ремонтних робіт. Аналізує причини аварій і пошкоджень на об'єктах ВКГ та розробляє заходи щодо їх запобігання. Здійснює облік та паспортизацію об'єктів ВКГ, вносить зміни в документацію після їх ремонту. Веде відповідну документацію з інвентаризації основних засобів виробництва. Надає практичну допомогу раціоналізаторам та винахідникам під час упровадження їх пропозицій. Контролює додержання правил і норм охорони праці, веде відповідну документацію. Здійснює контроль за своєчасною атестацією працівників, що обслуговують об'єкти підвищеної небезпеки. Бере участь у розслідуванні причин травматизму і розробляє заходи щодо його запобігання.