Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник алкілування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника алкілування 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: види, склад, фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; вимоги до них, державні стандарти на готовий продукт; технологічну схему алкілування; правила завантаження каталізатора, підготовки його до роботи; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики і правила його обслуговування; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; суть та правила регулювання технологічного процесу, технологічний режим; правила відбору проб і методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує всіма стадіями технологічного процесу алкілування у виробництвах етилбензолу, ізопропілбензолу, бутилфенолу, ортокрезолу, 2,6-ксиленолу. діетиланіліну, моноетилортотолуолідину, сульфанолу НП-3 з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Вивантажує відпрацьований каталізатор з реактора. Готує апарат до завантаження свіжим каталізатором. Завантажує трубки реактора каталізатором. Регенерує каталізатор, суворо контролюючи співвідношення азот-кисень. Приймає, завантажує в схему та розігріває пожежонебезпечний теплоносій відповідно до регламенту. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Стежить за станом устаткування. Бере участь у ремонтних роботах основного і допоміжного устаткування.