Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Круп'яр", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: систему організації та ведення технологічного процесу на борошномельних підприємствах; технологічні схеми оброблення зерна, руху готової продукції, висівок та відходів; основне технологічне устаткування на підприємстві та принцип його роботи; типові технологічні процеси і режими виробництва, стандарти, технічні умови та інші нормативні й керівні матеріали з проектування, розроблення та оформлення технологічної документації; методи проведення патентних досліджень; основні вимоги наукової організації праці під час проектування технологічних процесів і розміщення устаткування; основи економіки, організації праці й виробництва; основи законодавства про працю; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь в організації та забезпеченні виконання завдань з виробництва гречаної, вівсяної, кукурудзяної та інших видів круп. Здійснює контроль за додержанням режиму ведення технологічного процесу підготовки, оброблення зерна; правильною експлуатацією технологічного устаткування; раціональним використанням зерна згідно з розрахунковими нормами; виробництвом продукції встановленої якості. Бере участь у складанні зернової суміші на тривалий термін роботи з метою забезпечення ведення технологічних режимів на однорідній партії зерна; проведенні декадних та місячних зачищень. Складає відомості про перероблену кількість зерна та одержану продукцію, висівки, відходи і подає їх у бухгалтерію крупозаводу. Підготовляє та опрацьовує баланс за етапами або за всім технологічним циклом. Робить записи про недоліки в роботі устаткування. Вимагає додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту. Складає плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування. Бере участь у розробленні технічно обґрунтованих норм виробітку, розраховує нормативи матеріальних витрат, економічну ефективність технологічних процесів. Розробляє технологічні нормативи, карти технічного рівня та якості продукції, іншу технологічну документацію, вносить зміни в технічну документацію у зв'язку з коригуванням технологічних процесів та режимів виробництва. Вивчає нові технологічні процеси виробництва крупи та сприяє їх упровадженню на підприємстві. Бере участь у складанні та виконанні організаційно-технічних заходів щодо освоєння виробничих потужностей, удосконалення технології та режимів виробництва. Контролює додержання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах підприємства та правил експлуатації устаткування.