Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Провідний артист кіно", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста кіно I категорії - не менше 3 років, володіння необхідними творчими здібностями та акторською майстерністю, створення видатних художніх образів, які одержали визнання, як яскравий внесок у національне чи світове кіномистецтво.

Знає та застосовує у діяльності: способи і техніку втілення мистецького задуму; основи кінодраматургії та зображальних засобів кіномистецтва; основи створення образу за допомогою режисерських і операторських виразних засобів; національну і світову літературу; основи технології та організації фільмовиробництва; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Втілює на екрані акторськими виражальними засобами художній образ діючого персонажу у відповідності до загального творчого задуму. Забезпечує глибину, виразність, художній рівень виконуваної ролі.