Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Майстер з ремонту приладів та апаратури", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються організації експлуатації і ремонту устаткування; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації, методи планування ремонтних робіт; основи економіки, організації праці і виробництва; чинні положення з оплати праці; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво дільницею щодо забезпечення правильної експлуатації, міжремонтного обслуговування і планового ремонту устаткування та обладнання кінотеатрів і кіноустановок. Виконує ремонтні роботи, вживає заходів щодо скорочення строків ремонту, запобігання псуванню, наднормативного зносу фільмокопій на кіноустановках. Бере участь у складанні оперативних планів роботи, графіків проведення ремонту і обслуговування устаткування. Впроваджує системи комплексного обслуговування, що забезпечують своєчасне налагоджування і ремонт устаткування, якісний кінопоказ і звуковідтворення. Організовує впровадження наукової організації праці на дільниці. Здійснює прийом в ремонт і видачу відремонтованого устаткування, обладнання, деталей відповідно до чинних технічних умов. Бере участь у прийманні устаткування після ремонту, налагодження, виконаних спеціалізованими ремонтними підприємствами (організаціями). Веде облік та паспортизацію устаткування, вносить в паспорти зміни, що мають місце після його ремонту, модернізації, реконструкції. Забезпечує збереження резервного устаткування, складає заявки на запасні частини, матеріали, устаткування, інструмент тощо. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці в процесі виконання ремонтних робіт.