Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Машиніст парових турбін III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи й технічні характеристики турбіни й допоміжного устаткування; теплові схеми турбінної установки і технологічний процес виробництва теплової і електричної енергії; принцип дії авторегуляторів, засобів вимірювань, теплових захистів і сигналізації; принципові схеми теплового контролю і автоматики; норми якості пари, води, турбінного масла й конденсату; допустимі відхилення параметрів; техніко-економічні показники роботи турбіни; основи теплотехніки механіки, електротехніки й водопідтоговки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить режим роботи турбін відповідно до заданого графіка навантаження, експлуатаційне обслуговування парових турбін і забезпечує їхню безперебійну й економічну роботу (Тип і потужність турбіни у тис.кВт: конденсаційна - до 10; з промисловим теплофікаційним відбором - до 7; протитискова - до 25). Проводить пуск, зупинку, опресування, випробування устаткування, що обслуговується, і перемикання в теплових схемах турбін. Контролює показання засобів вимірювань, роботу автоматичних регуляторів і сигналізації. Ліквідує аварійні ситуації. Виявляє несправності в роботі устаткування і вживає заходів щодо їх усунення. Здійснює виведення устаткування в ремонт. Керує підлеглими робітниками.