Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою або технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні дані про нафтове і газове родовище та його режим; технологічний процес видобування нафти, газу й газового конденсату; методи освоєння свердловин та інтенсифікації видобування нафти і газу; призначення і характеристику підземного і наземного устаткування; види капітального і підземного ремонту свердловин та методи дослідження свердловин; технологічні схеми збирання, транспортування, обліку та підготовки нафти, газу та газового конденсату; принципові і монтажні схеми обслуговуваної апаратури, засобів автоматики і телемеханіки, основи телеконтролю та телекерування, телемеханіки та програмних пристроїв; застосовувані контрольно-вимірювальні прилади; основи електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить технологічний процес видобування нафти, газу й газового конденсату на промислі та дистанційне керування технологічним процесом замірів видобування нафти, газу й газового конденсату за допомогою засобів автоматики та телемеханіки. Запускає і відключає установки та механізми. Здійснює збирання, оброблення та передавання інформації із свердловин і групових замірних установок. Контролює роботу діючого фонду свердловин через пульт керування і інформацію операторів. Готує і передає інформацію про виконання робіт та аварійні ситуації на промислі в центральну технологічну службу. Передає центральній інженерно-технологічній службі заявки на необхідну спецтехніку і транспорт. Складає звіт про роботу свердловин та здавання продукції, рух бригад підземного і капітального ремонту свердловин. Здійснює роботи під керівництвом інженерно-технологічної служби промислу і отримує оперативні вказівки від центральної інженерно-технологічної служби нафтогазовидобувного управління. Веде вахтову документацію щодо зміни режиму роботи свердловин та проведених робіт на об'єктах нафтопромислу. Керує роботою операторів з добування нафти й газу, пуску та зупинки свердловин.