Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Механік з обслуговування знімальної апаратури 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією механіка з обслуговування знімальної апаратури 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову кінознімальної апаратури, операторських кранів і операторського обладнання; правила експлуатації і транспортування знімальної апаратури та кранів; правила підключення кабелю до джерела живлення; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує на знімальному майданчику знімальну апаратуру під керівництвом механіка з обслуговування знімальної апаратури більш високої кваліфікації. Перевіряє технічний стан операторських кранів зовнішнім оглядом. Завантажує ящик контрбалансу. Перевіряє роботу гальмівної системи операторських кранів. Вирівнює рейковий і панорамний шлях за рівнем і підготовлює його (наносить графіт, тальк). Встановлює штативні голівки всіх типів на всілякі види опор. Перевіряє напругу і підключає кабель до джерела живлення.