Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Оператор відеозапису III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії, чинні державні стандарти і технічні умови; технологію фільмовиробництва; теорію і практику операторського мистецтва; методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомки; кольорознавство; кіноматеріали та їх характеристики; основні типи знімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми; джерела енергії, що застосовуються під час зйомки; види і типи знімальних об'єктів та їх характеристики; засоби операторського транспорту; основи світлотехніки; види освітлювальної апаратури; порядок оформлення заявок і замовлень на необхідну апаратуру; історію національної і світової кінематографії; найновітніші досягнення національної і світової кіно- і відеотехніки; правила експлуатації, транспортування і збереження кіно- і відеознімальної апаратури, оптики і освітлювальної техніки; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Реалізує під керівництвом кінорежисера спільний задум в частині зображального вирішення фільму. Забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, забезпечує високий художній рівень фільму, його зображальне трактування, достовірність портретних характеристик, світлотональну єдність відзнятого матеріалу, фотографічну і технічну якість зображення. Здійснює безпосередньо зйомку фільму. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу. Бере участь у здаванні готової картини. Проводить роботу з удосконалення технології, підвищення продуктивності праці і запобігання операторського браку. Здійснює експериментальні роботи в галузі операторського мистецтва.