Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали у галузі розроблення нафтових і газових родовищ; стан і перспективу розвитку мінерально-сировинної бази в досліджуваному районі; технологію виробництва; порядок обміну видобутку нафти, газу на об'єктах розроблення родовищ; правила обліку і зберігання геолого-виробничої документації фондових матеріалів; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтогазової промисловості; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує своєчасне складання технологічних режимів роботи експлуатаційних і нагнітальних свердловин та організовує систематичний контроль за їх використанням. Організовує розроблення заходів щодо контролю і регулювання розроблення нафтових і газових родовищ, раціонального розроблення і найбільш повного виймання запасів нафти та газу з надр і здійснює контроль за їх впровадженням. Бере участь у розробленні завдань з видобутку нафти та газу на об'єктах, що експлуатуються, контролює здійснення заходів щодо розроблення родовищ. Бере участь у контролі роботи з пробної експлуатації нових площ і підготовленні їх до виведення в промислове розроблення. Бере участь у розгляді проектно-технологічної документації на розроблення родовищ і контролює її виконання. Розробляє заходи з удосконалення технології видобування, оброблення та очищення нафти, газу і газового конденсату. Здійснює впровадження нового обладнання і технологічних процесів у виробництво. Бере участь у розробленні завдань і контролі за проведенням капітальних ремонтів і роботою над фондом експлуатаційних і нагнітальних свердловин. Визначає необхідність повернення свердловин на інші об'єкти, забезпечує оформлення повернення та контроль за ліквідацією свердловин, підготовкою свердловин до консервації. Бере участь у розробленні заходів з охорони надр під час експлуатації нафтових і газових родовищ та здійснює контроль за їх використанням. Здійснює методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів з питань раціонального розроблення нафтових і газових родовищ. Керує працівниками відділу.