Категорія - Професіонали |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Провідний інженер з ремонту свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту свердловин I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються організацій і технологій підземного і капітального ремонту свердловин; технологію виконання капітального і підземного ремонту свердловин; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи техніки, устаткування та інструменту, що використовуються під час підземного і капітального ремонту, правила їх технічної експлуатації; порядок складання заявок на спеціальну техніку, устаткування та інструмент; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання виробничих завдань з ремонту свердловин; контролює ритмічність роботи бригад підземного і капітального ремонту свердловин. Організовує і координує роботу цехів (дільниць) бази виробничого обслуговування, що пов'язані між собою технологічно під час підземного і капітального ремонту свердловин. Бере участь у розробленні планів з капітального і підземного ремонту свердловин, здійснює контроль за виконанням графіків проведення ремонтів відповідно до затверджених планів. Проводить аналіз причин простоїв та бездіяльності свердловин і вносить пропозиції щодо їх усунення. Аналізує і впроваджує заходи щодо удосконалення методів капітального і підземного ремонту свердловин. Контролює своєчасне забезпечення об'єктів спеціальною технікою, її раціональним використанням та розподілом. Контролює своєчасне виконання заявок цеху підземного і капітального ремонту свердловин базою виробничого обслуговування. Контролює витрати матеріалів під час підземного і капітального ремонту свердловин, аналізує витрати матеріалів та вживає заходів щодо ефективного їх використання. Складає заявки на матеріали, хімреагенти, запасні частини, необхідні для підземного і капітального ремонту свердловин. Контролює облік відпрацьованого часу бригадами і виконання обсягів робіт. Бере участь у розробленні комплексних організаційно-технічних заходів щодо удосконалення роботи цеху, підготовки до осінньо-весняного паводку і контролює їх виконання. Проводить роботу з впровадження нової техніки. Організовує роботу з ліквідації аварій на об'єктах. Бере участь у складанні заявки на спеціальну техніку. Бере участь у розслідуванні причин аварій устаткування, виробничого травматизму і розробляє заходи щодо їх запобігання. Бере участь у роботі комісій з приймання свердловин в експлуатацію після капітального ремонту. Розробляє організаційно-технічні заходи та інструкції щодо фонтанної безпеки під час проведення підземного і капітального ремонтів свердловин, а також під час експлуатації свердловин. Веде установлену технічну документацію.