Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Складальник трансформаторів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника трансформаторів 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення та конструктивні особливості різних типів потужних та унікальних великогабаритних трансформаторів; складні схеми з'єднання відводів; ізоляційні матеріали, які застосовує, та правила ізоляції схем і з'єднань; коефіцієнти корисної дії різних типів трансформаторів; залежність розмірів, ваги, втрат холостого ходу та інших показників від потужності трансформаторів; вимоги до електричної міцності трансформаторів; правила ведення технічної документації; конструкцію пристроїв для випробування трансформатора на герметичність.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з першого, другого та третього складання потужних унікальних силових трансформаторів та автотрансформаторів потужністю від 80000 кВА та вище, напругою 150 кВ. Виконує роботи з першого, другого та третього складання електропічних трансформаторів потужністю від 80000 кВА та вище, напругою 150 кВ. Складає шунтуючі реактори. Складає силові трансформатори та автотрансформатори з регулюванням напруги під навантаженням будь-якої потужності, напругою 161-1150 кВ. Контролює активну частину трансформаторів, виконує монтаж та налагоджує спеціальні перемикальні пристрої. Готує унікальні силові трансформатори до випробувань, усуває дефекти, які виявлено під час випробувань. Користується випробувальними пристроями та веде випробування трансформаторів на герметичність.