Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника ртутних випрямлячів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення та принцип роботи ртутних насосів, вакуумметрів, формувальних стендів та пультів керування; правила проведення необхідних випробувань; усі види слюсарного оброблення; методи контролю якості складання ртутних випрямлячів; оформлення технічної документації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає складні вузли та дослідні взірці ртутних випрямлячів. Виконує вакуумне складання складних ртутних випрямлячів з підганянням вузлів та деталей, які складає. Складає та випробовує формувальні стенди та пульти керування. Визначає та усуває дефекти під час складання.

Приклади робіт
Вакуумметри - вакуумне складання. Вентилі та вакуумні системи - відшукування течі. Насоси ртутні та вакуумметри - складання та випробування.