Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гідролізу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідролізу 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, правила експлуатації основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури, комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні і технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готового продукту; технічні вимоги до сировини та готової продукції; технологічний режим; правила регулювання процесу; методику розрахунків; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес гідролізу у середовищі соляної кислоти або лугів у присутності вогне- та вибухонебезпечних речовин або процес гідролізу, який пов'язаний з ізотопним обміном, а також особливо складні процеси гідролізу з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Готує сировину, виготовляє суміші хлорсиланів, подає реакційну суміш в реактор, охолоджує або підігріває продукти реакції, відстоює та зливає, промиває продукт реакції або обробляє вуглекислим натрієм, фільтрує продукт реакції на друкфільтрі під тиском, передає продукт в інше відділення. Контролює та регулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температуру, кількість суміші, яка подається, та інші показники процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Запобігає відхиленням від норм технологічного режиму та усуває їх.

Приклади робіт
Ведення технологічного процесу і керівництво апаратниками у виробництвах: силіконового каучуку, пергідролю електролітичного, вітаміну B6 (на стадії отримання піродоксину), ціаміду кальцію, ціанурової кислоти.