Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник газорозділення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника газорозділення 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці газорозділення; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості пірогазу, абсорбентів, вуглеводневих фракцій; суть і правила регулювання технологічного процесу; правила відбору проб; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес розділення газових сумішей на їх компоненти або фракції абсорбцією газів з відпаркою та ректифікацією методом глибокого охолодження або іншими методами. Провадить абсорбцію важких компонентів газової суміші. Відпарює легкі компоненти, які розчинені в абсорбенті. Охолоджує та подає насичений абсорбент в ректифікаційну колону. Виділяє фракції вуглеводів. Керує технологічним процесом та регулює його за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Запобігає відхиленням від режиму та неполадкам у роботі устаткування, виявляє та усуває їх. Здає та приймає устаткування з ремонту.