Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник ізомеризації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника ізомеризації 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим процесу ізомеризації і способи його регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами контрольних аналізів; будову та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; властивості сировини, яка застосовується, напівфабрикатів та готової продукції і вимоги до них; методику проведення аналізів; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес ізомеризації та керує апаратниками нижчої кваліфікації. Контролює та реґулює технологічний процес відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів і спостережень. Провадить контрольні аналізи. Заміряє витрати сировини та вихід готової продукції, оцінює їх якість за результатами аналізів. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, за станом і роботою устаткування, яке обслуговується. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

Приклади робіт
Ведення технологічного процесу ізомеризації: піненової фракції в камфен; виробництво вітаміну A; циклогексаноноксиму в капролактам.