Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник діазотування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника діазотування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; технологічний процес діазотування; будову і правила експлуатації устаткування, яке обслуговується; схему арматури, комунікацій і контрольно-вимірювальних приладів на дільниці, яка обслуговується; властивості сировини, напівфабрикатів і технічні вимоги до них; правила регулювання процесу діазотування; методику проведення контрольних аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес діазотування з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів і спостережень. Виконує контрольні аналізи. Заміряє витрати сировини та готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за станом і роботою устаткування, яке обслуговується. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

Приклади робіт
Фенілметилпіразолон - ведення процесу діазотування.