Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Касир багажний II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують перевезення вантажів та багажу; правила побудови та застосування міжнародних вантажних авіаційних тарифів; тарифні довідники з перевезення вантажів; порядок ведення касової книги; складання касової звітності; правила експлуатації обчислювальної техніки, що застосовується; основні положення трудового законодавства; основи наукової організації праці, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; під час міжнародних перевезень додатково: міжнародні телеграфні коди; порядок застосування ордерів різних зборів; порядок заповнення авіавантажних накладних, а також заміни квитків та авіавантажних накладних; знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює операції з приймання, обліку та зберігання грошових сум та цінних паперів із обов'язковим додержанням правил, що забезпечують їх збереження. Оформлює та перевіряє документи з приймання, завантаження і видавання вантажу та пошти. Веде на основі прибуткових та видаткових документів книгу обліку, приймання і видавання вантажів та пошти, касову книгу. Звіряє фактичну наявність грошових сум та цінних паперів (бланки суворої звітності, чекові книжки тощо) з книжковим залишком, складає встановлену звітність. Здає виручку (гроші, чеки на оплату) інкасатору. Вносить зміни, затверджені відповідними органами до тарифних керівництв та правил перевезення вантажів, багажу та пошти.