Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Завантажувач-вивантажувач 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи апаратів, які обслуговуються, засобів сигналізації, зв'язку та механізмів; властивості сировини, палива, хімічних продуктів; правила та прийоми завантаження та вивантаження; технічні умови на сировину та готову продукцію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Завантажує сушила технологічною деревиною, екстрактори - рудою; вивантажує пек із пекоприймачів, волокно у виробництві пластшкіри. Завантажує-вивантажує вручну (сировину, паливо, хімічні продукти, шлам, відходи виробництва) в апарати, бункери машин, реактори, чани, печі, камери під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Керує механізмами та пристроями. Очищає робочу площадку від продуктів та відходів виробництва. У разі потреби транспортує, зважує, чистить камери, кармани, штуцери, фільтри. Підкатуєу відкатує порожні та заповнені вагонетки. Обслуговує транспортери та інші вантажно-розвантажувальні механізми та пристрої.