Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Вальцювальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вальцювальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову вальців різних конструкцій, контрольно-вимірювальних приладів; способи регулювання вальців залежно від товщини та властивостей суміші, яка вальцюється; вимоги до сумішей за якістью; властивості матеріалів, які застосовуються; технологічний процес переробки сумішей в готові вироби.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес первинної гоїастикації, желатинізації, усереднення, м'якшення, фарбування, листовання та калібрування на вальцях різних конструкцій при виготовленні нітролінолеуму, полівінілхлоридних виробів (минаючи стадію каландрування), полівінілхлоридного полотна, пластин, брикетів, каталізатора (крейдяної суміші), фаоліту, полістиролу, кремнійорганічних порошків, ацетилцелюлозного етролу або при виготовленні прес-матеріалів на основі фенолформальдегідних смол, нітроцелюлозного етролу, пластикату, целулоїду, целюлози під керівництвом вальцювальника вищої кваліфікації, а також при виготовленні полівінілхлоридних, гліфталевих, кумаронових та інших полімерних сумішей (окрім гумових) на вальцях з довжиною валків понад 800 мм. Перевіряє технічну справність та готує до роботи вальці, гальмовий та пусковий пристрої, механізм розсування валків, пароводяних та транспортних комунікацій та контрольно-вимірювальних приладів. Установлює тривалість циклу, температурні режими вальців, фрикцій та зазора залежно від видів та рецептур сумішей, відповідно до технологічної карти. Дозує попередньо приготовлені суміші вручну або за допомогою транспортних та дозуючих пристроїв в кількості та послідовності, які передбачені технологічними регламентами. Стежить за рівномірним розподілом маси по довжині валків. Ретельно перемішує суміші, періодично підрізає ручним або механічним ножем та повторно вальцює суміші у процесі оброблення до потрібних температури, пластичності, усереднення та калібра листів. Визначає готовність суміші за показаннями контрольно-вимірювальних приладів або візуально. Знімає провальцьовану та злистовану масу з валків на барабан, розкладає на стелаж, охолоджує та передає для наступного оброблення і доведення калібра на вторинних вальцях, штампах та вирубних пресах. Змазує, контролює температуру підшипників на вальцях і редукторі. Провадить дрібний ремонт устаткування.