Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Пресувальник електродів та елементів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: призначення найважливіших частин та принцип дії устаткування, яке обслуговує; призначення найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних інструментів та приладів; основи знань про допуски та посадки; правила пресування та виготовлення електродів і напівелементів; режими пресування; основні властивості матеріалів, які застосовує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Пресує електроди з окислу ртуті під керівництвом пресувальника більш високої кваліфікації. Виконує холодне та гаряче пресування напівелементів вручну та на гідравлічних пресах. Готує наважки прес-порошку для пресування електродів. Визначає придатність спресованих електродів та напівелементів за зовнішнім виглядом та розмірами.