Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принцип роботи устаткування реагентного господарства, схеми закачування реагентів (кислоти, лугу, вапна), схеми дренажного господарства; освітлення води, сутність процесу вапнування; коагуляцію, фізико-хімічну сутність процесу коагуляції; приготування робочих розчинів вапна і коагулянту; якість освітленої води, хімконтроль; будову й принцип роботи освітлювачів, механічних фільтрів, електрогенератора коагулянту, апарату гасіння вапна, відцентрових насосів і насосів-дозаторів; методики хімічного контролю води і пари на ТЕС; будову і принцип роботи приладів хімконтролю (pH-метри, фотоелектрокалориметри); основи загальної хімії в обсязі програми загальної середньої школи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує зал розвантаження, зберігання, приготування реагентів (кислот, лугів, коагулянту, вапна). Обслуговує установки і проводить режим попереднього очищення води.

Приклади робіт
Вапно - гасіння, завантаження. Освітлювач - ведення режиму роботи. Вапно, коагулянт - приготування робочого розчину. Витратні мірники хімводоочищення - закачування кислот, лугів, вапна. Концентрація реагентів, жорсткість, лужність, pH, прозорість, вміст кремнію - проведення аналізів.