Категорія - Фахівці |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Технік-картограф", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: методичні та нормативні матеріали щодо розроблення та оформлення картографічних робіт; технологію картоскладальних робіт; топографічне креслення, єдині умовні позначки для маркшейдерських планів і геологічних розрізів; порядок обліку і зберігання маркшейдерської документації; правила експлуатації обчислювальної та копіювальної техніки; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує всі картографічні і креслярські роботи на основі маркшейдерських зйомок, замірів і спостережень; наносить тушшю на основні плани гірничих робіт координатні мережі та гірничу, маркшейдерську та геологічну інформацію, періодично поповнює їх, складає і поповнює схеми тріангуляції, поверхневої та підземної полігонометрії, профілі та геологічні розрізи основних виробок. Виготовляє основу планів гірничих робіт для обміну, поповнює і розмножує їх. Бере участь у складанні та розмноженні календарних планів розвитку гірничих робіт веде облік і контролює дотримання режиму зберігання і використання топографічної, маркшейдерської та геологічної документації.