Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гірник на геологічних роботах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією гірника на геологічних роботах 2 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: класифікацію гірських порід; петрографічні різновиди порід; постмагматичні зміни вмісних порід, їх вплив на технологію збагачування; правила складання сортових паспортів на відвантаження корисної копалини; причини виникнення втрат, збіднювання і способи їх скорочення; правила відбору борозенних, задиркових, горсткових проб; основи фаціального аналізу осадових порід; елементи тектоніки; структурно-текстурну характеристику порід; методи вивчення гірських порід і корисних копалин у полі та в лабораторії; методи гідрогеологічних вимірювань; елементи інженерної геології; правила побудови розрізів, профілів, стратиграфічних колонок; порядок заповнення, обліку та зберігання документації; правила експлуатації лічильно-обчислювальної техніки; прийняту методику оперативного підрахунку запасів корисних копалин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить розмічання місць випробування гірничих виробок і свердловин. Відбирає контрольні проби, сушить, дробить і подрібнює, квартує проби, готує до хімічного аналізу. Збирає і оформляє геологічні колекції зразків гірських порід та корисних копалин. Заміряє потужності продуктивного пласта корисних копалин і вмісних гірських порід. Заміряє тектонічні тріщини та тріщинуватості. Стежить за повнотою і якістю виймання з надр корисної копалини, за осувними проявами і своєчасним попередженням про них. Заміряє рівні підземних вод у бурових свердловинах і приплив їх у гірничі виробки. Замальовує й оформляє первинну і чистову геологічну документацію гірничих виробок та бурових свердловин (паспортів, стратиграфічних колонок свердловини, журналів, робочих планів випробування), графічних матеріалів-планів, розрізів. Виконує камеральні роботи. Класифікує гірські породи і корисні копалини за відібраними пробами відповідно до еталонної колекції.

Спеціалізація
У разі виконання робіт у складних гідрогеологічних і тектонічних умовах у підземних гірничих виробках за наявності залишкових напорів підземних вод або у виробках, небезпечних за гірничими ударами, тарифікація проводиться на один розряд вище.