Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник відділу контрольно-ревізійного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів та підприємств вищого рівня, які стосуються діяльності контрольно-ревізійного відділу; положення про внутрішньовідомчий контроль та документальні ревізії виробничої і фінансово-господарської діяльності; структуру апарату управління, виробничі, функціональні зв'язки між підприємствами, виробничими одиницями та організаціями; методи проведення ревізій; економіку та організацію виробництва, праці й управління; організацію бухгалтерського обліку і фінансової роботи на підприємствах; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує й керує: документальними ревізіями та перевірками виробничої та фінансово-господарської діяльності виробничих підрозділів, підприємств і організацій, дотримання фінансової дисципліни, збереженості основних фондів, коштів та матеріальних цінностей, достовірності звітних даних, станом звітності і внутрішньогосподарським контролем; підготовкою наказів і пропозицій з результатів ревізій; розробленням заходів і рекомендацій щодо усунення виявлених ревізіями порушень і недоліків; впровадженням заходів щодо охорони державного майна та відшкодування виробничим підрозділам, підприємствам і організаціям нанесених матеріальних збитків. Розробляє плани, програми та методичні вказівки до проведення документальних і комплексних перевірок та ревізій, комплектує контрольно-ревізійні групи для проведення перевірок, проводить інструктаж. Здійснює контроль за виконанням заходів щодо усунення виявлених ревізіями порушень та недоліків. Забезпечує: узагальнення і поширення передових методів і форм ревізійної роботи; передачу до судово-слідчих органів матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі та інші правопорушення. Готує пропозиції для забезпечення збереженості власності, усунення причин і умов, що ведуть до безгосподарності, розтрат і розкрадень, нераціонального використання коштів, пропозиції щодо удосконалення організаційної структури контрольно-ревізійних служб. Контролює: дотримання чинного законодавства і встановленої дисципліни у витрачанні коштів та матеріальних цінностей; дотримання планово-фінансової дисципліни у виробничих підрозділах, на підприємствах та організаціях. Керує працівниками відділу.