Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер з обслуговування засобів зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються діяльності дільниці (служби) зв'язку; умови й вимоги до будівництва, експлуатації та ремонту засобів зв'язку; технічні характеристики, конструктивні особливості, будову засобів зв'язку та диспетчеризації; організацію експлуатації засобів зв'язку; план ліквідації аварій; основи гірничого виробництва, економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну роботу телефонного зв'язку, засобів диспетчеризації та радіостанції на поверхні шахти (на розрізі); експлуатацію засобів провідного зв'язку, їх ремонт і підготовку до роботи в зимових умовах; безаварійну роботу і збереженість обладнання зв'язку; дотримання установленої технології під час ведення робіт із спорудження, ремонту та експлуатації засобів зв'язку. Організовує: раціональне розставлення робітників з обслуговування засобів зв'язку; догляд за обладнанням засобів зв'язку шахтової поверхні (розрізу); вивчення і впровадження передового досвіду, раціоналізаторських пропозицій. Здійснює: технічний нагляд за будівництвом споруд, монтажем обладнання зв'язку; заходи щодо поліпшення використання робочого часу, підвищення продуктивності праці. Видає робочі завдання, дозволи на виконання робіт у зонах проходження лінійно-кабельних споруд. Аналізує ефективність і надійність засобів зв'язку і розробляє заходи щодо підвищення їх експлуатаційних якостей, подовження термінів служби, поліпшення техніко-економічних показників роботи, паспорта на улаштування зв'язку на поверхні шахти (розрізу). Бере участь: у розробленні планів розвитку і впровадження нових засобів зв'язку; у роботі комісій з приймання в експлуатацію побудованих споруд, засобів провідного зв'язку. Приймає виконані роботи й оформляє первинні документи на оплату праці робітників. Складає заявки на необхідне обладнання і матеріали та забезпечує приймання обладнання зв'язку, що надходить. Проводить інструктаж, технічне навчання обслуговуючого персоналу. Контролює дотримання виробничої та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Веде облік витрат праці й матеріалів на експлуатацію засобів зв'язку; встановлену документацію, звітності.