Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку та основи технології гірничого виробництва; технологію експлуатації залізничного транспорту; конструктивні особливості, призначення обладнання та засобів СЦБ і зв'язку, правила їх технічної експлуатації, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств з видобування вугілля, експлуатації залізничного транспорту; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо розвитку та технічного удосконалення системи центрального блокування (СЦБ) та поїзного зв'язку; планування та оперативне керівництво виконанням усіх видів ремонту СЦБ та зв'язку, підготовку до роботи в зимових умовах, розгляд проектів будівництва та реконструкції об'єктів СЦБ та зв'язку. Організовує: розроблення та затвердження вимог, правил і інструкцій щодо охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту для структурних підрозділів СЦБ та зв'язку; контроль за утриманням та технічною експлуатацією штучних споруд, об'єктів і будівель служб сигналізації і зв'язку. Бере участь: у складанні завдань на розроблення технічних проектів, підготовці організаційно-технічних заходів щодо ліквідації простоїв, підвищення продуктивності праці, подовження термінів експлуатації діючого обладнання; в розподілі по вантажно-транспортних управліннях і розрізах обладнання, матеріалів та приладів; у розподілі лімітів і в розробленні планів на ремонт об'єктів СЦБ і зв'язку; в розслідуванні аварій; у впровадженні передового досвіду, найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної науки й техніки в службах СЦБ та зв'язку. Контролює: утримання та технічну експлуатацію об'єктів і будівель служби СЦБ та зв'язку; розподіл виділених лімітів на ремонт об'єктів СЦБ та зв'язку; відповідність заново розробленого та модернізованого обладнання вимогам правил безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.